לקוחות יקרים לתשומת לבכם עקב המצב הביטחוני יתכנו שינויים בשעות פעילות הסניפים. בתקווה לימים טובים יותר 

לקוחות יקרים לתשומת לבכם עקב המצב הביטחוני  יתכנו שינויים בשעות פעילות הסניפים. בתקווה לימים טובים יותר 

מדיניות פרטיותאתר גוד פארם

*מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לכלל המגדרים והמינים*

מתחת לגיל 18? הכתוב מטה עשוי להיות מעט מורכב. אנא היוועץ במבוגר אחראי לפני השימוש באתר החברה.

גולש יקר!

כחלק ממדיניות חברת גוד פארם בעמ (להלןהחברה“) ושאיפתנו לשקיפות ולבהירות, אנו מפרסמים מסמך זה, המפרט את מדיניות הפרטיות באתר שלנו. חשוב לנו שתבין את האופן שבו אנו תופסים את פרטיותך ומכבדים אותה, ואת השימוש שאנו עשויים לעשות במידע אותו אתה מספק, הן לאור הוראות החוק בנושא והן בהתאם למטרות מאגרי המידע הרשומים של החברה.

המסמך עשוי להתעדכן מעת לעת, ולכן חשוב לחזור ולהתעדכן בסעיפיו.

תנאי שימוש באתר החברה

 1. האתר מנוהל עלידי גוד פארם בעמ, שהוקמה במטרה לאפשר אלטרנטיבה צרכנית אמיתי ומשמעותית בשוק הפארם בישראל. הביקור באתר והשימוש בו כפופים לתנאים המובאים להלן. הביקור והשימוש באתר מעידים על הסכמה לתנאים המפורטים במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאים, הינך מתבקש להימנע מביקור ושימוש באתר. לכל שאלה, אנו זמינים לך בפרטי הקשר המופיעים מטה.

איזה מידע עשוי להגיע אלינו?

 1. השימוש באתר החברה ובשירותים המוצעים בו מצריכים מסירת מידע אישי אודותיך. להלן נפרט את צורות איסוף המידע וסוגי המידע אותם אתה מסכים למסור לצורך שימוש באתר וכפי שיפורט בהמשך:
  1. 2.1.מידע טכני ומזהים דיגיטלייםבשימוש באתר, ייאסף  מידע טכני אודותייך: סוג דפדפן, פרטים אודות מכשיר הקצה, כתובת IP, נתוני גלישה, הרגלי השימוש באתרי החברה, לרבות גלישה וצריכה. מידע זה ייאסף באמצעותעוגיות‘ (Cookies) וקבצי מעקב אחרים, כמפורט בפרק Cookies (ובעברית: ‘קוקיות‘)המופיע מטה.
  2. 2.2.מידע הנדרש לצורך הרשמה לאזור האישי על מנת להירשם ו/או להיכנס לאזור הזמנת המשלוחים באתר החברה, תידרש למסור מסתעודת זהות, מסטלפון וכן מספר לוחית רישוי.
  3. 2.3.מידע הנדרש לצורך קבלת שירותים שונים באתרבאפשרותך לבצע מספר פעולות באמצעות האתר אשר בחלקן דורשות זיהוי. אינך מחוייב להשתמש בשירותים אלו, אך ככל ותבחר לעשות בהם שימוש, תתבקש למסור מידע שכזה. כך למשל, בעת השארת פרטי התקשרות בפניות לחברה ו/או לצורך שיחה עם נציג, נבקשך למסור לנו את פרטי הזיהוי שלך, דרכים ליצירת קשר כמו מספר טלפון וכתובת המייל שלך ואף מידע נוסף דרוש על מנת להשלים את השירות המבוקש על ידך.
 2. יובהר כי כלל האמור לעיל יחדיו מהווה חלק מהמידע הנאסף. מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים. עם זאת, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים (למשל, ללא מתן פרטים תחת טופסצור קשר“), לא נוכל לספק את השירותים, חלקם או כולם.
 3. יש למסור מידע ו/או לעדכן באתרי החברה מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.

אילו שימושים נעשה במידע? 

 1. במסירת איסוף המידע כמפורט מעלה, הנך מסכים לשמירת הנתונים אודותיך במאגרי המידע של החברה לצורך קיום מטרות המאגרים הרשומות וכן לעשות בהם שימוש בהתאם למטרות הבאות:
  1. 5.1.טיוב וניהול ההתקשרות איתך באשר לשינויים בשירותים או במוצרי החברה, או הבהרות ועדכונים לגבי הסכמים קיימי ופעולות ספציפיות בינך לבין החברה.
  2. 5.2.גביית עלויות הנדרשות לחלק מהשירותים בכפוף להסכמתך, כדוגמת הזמנת משלוח וככל שישנם.
  3. 5.3.כדי לתפעל, לנהל ולספק את השירות באתר החברה, ובכלל זה, מתן אפשרות לקבלת עדכונים שוטפים לתיבת המייל שלך.
  4. 5.4.לצורך שיפור והעשרת חווית הגלישה באתרי החברה, הצעות ועדכונים באשר לפעילות החברה שעשויה לעניין אותך. 
  5. 5.5.החברה עושה שימוש במידע שמסרת גם על מנת למנוע הונאות, תפעול, אבטחה, גילוי תרמיות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת.
  6. 5.6.המידע שתמסור ישמש גם למטרות דיוור ישיר. החברה עשויה לשלוח אליך הודעות תפעוליות, התראות ועדכונים בדרכים שונות, במייל או באמצעות מסרונים, לרבות על בסיס אפיון העדפותייך. אם תרצה להסיר את עצמך מקבלת דיוור ישיר או דיוור פרסומי, ניתן לעשות כן בפניה ישירה לחברה באמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה, עם ציון פרטיך ופרטי הבקשה (בשורת הנושא) או בהתאם להוראות ההסרה שיופיעו בהודעת דיוור ישיר או בהודעה הפרסומית.
  7. 5.7.לשם מטרות מסחריות וסטטיסטיות, איתור תקלות ופתרונן ביצוע מחקרים סטטיסטיים ואנליזות, ואף לאסוף ולמסור מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
  8. 5.8.ככל שתינתן לך האפשרות לבצע שירותים המזוהיים תחת פרטייך, אנו נשייך את המידע הטכני והמידע שנאסף באמצעות מזהים דיגיטליים אלייך על מנת לטייב את הנתונים אודותייך בחברה, להציג לך שירות רלוונטי ומיטבי, להציע לך הצעות תוך שימושך באתר ולאפיין את אופן שימושך באתר לצורך שיפור השירות.

Cookies (ובעברית: ‘קוקיות‘)

 1. לידיעתךהחברה עושה שימוש באתר האינטרט שלה בתוכנות צוברות מידע, בקוקיות ודומיהןדוגמת pixels, Youtube,  google analytics (להלן יחדיוCookiesו/אוקוקיות“) וזאת לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לשם אבטחת הנתונים שבו והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית השימוש בשירותים, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות וכמובן לצרכי אבטחת מידע. 
 2. קוקיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או יישומון של משתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהקוקיות יפקעו כאשר תסגור את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר שלך.
 3. הקוקיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרי החברה, כתובת ה-IP שלך, מאפייני מכשיר הקצה שלך ועוד. כמו כן יכול והקוקיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או של מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 4. עוגיות עשויות להיות מטעם צד ג‘ – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב– Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Meta בהם עושה החברה שימוש.
 5. למידע נוסף על השימוש ב– Cookies באמצעות צדדים שלישיים ובמידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן:
  Google privacy ;Facebook privacy ;http://www.aboutads.info/choices

ופרטנית ביחס לגוגל:
google analytics opt-out
 google privacycheckup

 1. תוכל גם לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש, ולחסום שימוש בעוגיות. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי (לדוגמה, חזרה למקום ממנו הפסקת במהלך בקשת שירות). שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריותך בלבד. לתשומת ליבך, נטרול הקוקיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים.

מסירת מידע לצד שלישי

 1. החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, כמפורט להלן או בכל מקרה אחר בו תידרש העברתו:
  1. 12.1.על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
  2. 12.2.במסגרת ביצוע שירותים דרך האתר, כגון רכישת מוצרים או שירותים מצדדים שלישיים, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת השירות על ידי אותם צדדים שלישיים, למשל לחברתמשלוחה” (חברת דיב אנד רד פרוגקטס בעמ) על מנת לאפשר משלוח של המוצרים שהזמנת.
  3. 12.3.בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש באתרי החברה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;
  4. 12.4.לצרכים חוקיים, דוגמת מסירה לרשות בשל הוראה חוקית, בשל חובה שבדין בין בצו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים, לשם ניהול הליך או מחלוקת משפטית וכדומה;
  5. 12.5.בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק לחברה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
  6. 12.6.במקרה בו תעביר ו/או תמכור ו/או תמחה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, כולן או חלקן, גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסיה, כולם או חלקם, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  7. 12.7.החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין. בכל מקרה, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי.
 2. יתר על כן, במסגרת השימוש באתרי החברה עשויים להופיע קישורים שונים לאתרים כגון רשתות חברתיות שונות, כגון של פייסבוק (להלןהאתרים חיצוניים). לחיצה על האתרים החיצוניים תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא מהאתר ותופנה ליישום חיצוני לאתר, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה ו/או למי מטעמה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.

סודיות במידע ואבטחת המידע

 1. החברה מכבדת את המידע שחלקת איתה ולכן נוקטות בכל התהליכים הסבירים, על מנת להבטיח את סודיות המידע שלך.
 2. החברה, כחלק מקבוצת רמי לוי שיווק השקמה, משתמשת בשרתים מאובטחים על מנת להבטיח אחסון ראוי למידע. אנו משתמשים בהצפנה, כדי להגביר את רמת האבטחה עבור נתוני עסקאות.
 3. לצד ניסיוננו לספק את פתרונות האבטחה ההדוקים וההרמטיים הניתנים, הגלישה באינטרנט עדיין אינה בטוחה במאת האחוזים, ולצערנו, איננו יכולים להבטיח באופן מלא את שלמות המידע ואת בטיחותו. על כן, המידע הנמסר לאתר הינו באחריות הגולש, ובאחריותו בלבד. ככל שתתעורר כל שאלה ביחס לאבטחת המידע ופרטיות נתוניך האישיים באתר, אנא פנה אלינו באמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה, או באמצעות עמודצור קשרשבאתר.

חופש המידע וזכותך לעיון במידע

 1. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמא -1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המחוזק במאגר מידע. על כן, בכפוף לבקשה מזוהה בכתב, ממך או מגורם המוסמך מטעמך, נודיע לך באמצעות מכתב אילו נתונים אישיים מאוחסנים אצלנו בהתאם לדין הישראלי. אם מידע כאמור אינו מדויק, אנו נפעל לתקנו בהתאם לפנייתך.

קניין רוחני

 1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בשם וסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו עלידי החברה או מי מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בוהן של  החברה או מי מטעמה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

שינויים באתר והפסקת השירות

 1. החברה עושה מאמצים רבים על מנת לאפשר למשתמשי האתר חווית שימוש נוחה ורציפה. עם זאת, החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהםוהכול, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אינוחות. אנו מזמינים אותך שוב לעיין במסמך זה בטרם שימוש באתר לצורך הבנת השינויים אם וכאשר יתרחשו.

יצירת קשר

 1. חשוב לנו שתבין היטב את מדיניות הפרטיות שלנו ושתחוש בנוח כשאתה גולש באתר שלנו. אם יש לך שאלות נוספות או הבהרות, נשמח אם תיצור איתנו קשר בכתובת צלע ההר 17, מודיעין, או באמצעות דואל: info@goodpharm.co.il.

לקוחות יקרים, עקב המצב הביטחוני שעות הפעילות של הסניפים נתונים לשינויים, עמכם הסליחה.
שנדע ימים שקטים ובטוחים יותר💛

אתר זה עושה שימוש בקוקיות (“cookies“). לפרטים, אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו. 

דילוג לתוכן